Școala Populară de Arte "George Enescu"- Botoșani

VH.portret     IMG 8972Secţia de pictură-grafică a Şcolii Populare de Arte este semnificativă în contextul programului informal al instruirii artistice şi răspunde pe deplin cerinţelor populaţiei dispusă să-şi perfecteze înclinaţiile artistice. Cred că evoluţia secţiei din şcoala noastră a beneficiat de cel puţin două oportunităţi, care şi-au pus amprenta în dezvoltarea calitativă artistică şi metodologică timp de peste 40 de ani de funcţionare neîntreruptă.

În primul rând, clasa de artă plastică a activat în Botoşani ca secţie externă a Şcolii populare Regionale de Artă din Suceava, înainte de a lua fiinţă şcoala din Botoşani ca personalitate juridică în 1968/1969. Acest lucru a contribuit la formarea unui nucleu de tineri şi adulţi care preţuiau arta, încurajând activitatea de creaţie şi expunerea acesteia în faţa publicului larg.

În al doilea rând, clasa de pictură-grafică a beneficiat de o stabilitate şi o îndrumare consecventă, timp de peste 40 de ani din partea subsemnatului, începând cu anul 1972, până în prezent.

În anii 1960/1970, prin venirea în Botoşani a mai multor absolvenţi de învăţământ artistic superior, s-au format condiţiile necesare pentru dezvoltarea unei creaţii plastice diversificate precum şi organizarea unor manifestări care au contribuit la orientarea spre acest domeniu a tot mai mulţi tineri şi adulţi. Aceştia şi-au găsit împlinirea preferinţelor educaţiei artistice în Şcoala Populară de Arte. Făcând abstracţie de contextul socio-politic al vremii, secţia de arte plastice a fost frecventată de cursanţi cu cele mai diverse profesiuni: ingineri, profesori, medici, preoţi, poliţişti, militari, geologi, agricultori, muncitori, elevi din oraş şi din judeţ. Unii dintre ei şi-au continuat studiile în învăţământul superior, alţii şi-au continuat activitatea de creaţie la fel de susţinut, expunându-şi lucrările în expoziţii publice. Mulţi au continuat să lucreze pentru ei doar ca hobby, însuşindu-şi o educaţie tehnică, artistică şi estetică necesară formării unui gust estetic,capabil să lupte împotriva kitschu-lui din societate. Astfel, şcoala îşi îndeplineşte unul dintre scopurile propuse.

Dacă în anul şcolar 1971/1972 secţia nu deţinea în patrimoniul ei nici o lucrare de artă, nici un material didactic sau obiect de studiu, treptat patrimoniul secţiei s-a îmbogăţit cu materiale diverse, necesare pentru cursuri, dar şi cu o colecţie impresionantă de lucrări de pictură şi grafică, cu o valoare apreciabilă, în stiluri şi tehnici diferite. Secţia pictură-grafică dispune la ora actuală de:

- peste cinci sute de lucrări de pictură în ulei pe suport de pânză şi carton;

- o colecţie de peste două sute de lucrări de grafică şi gravură în tehnica linogravurii, cu tot atâtea linotipuri (linoleum gravat);

- o cantitate foarte mare de studii, schiţe, desene, planşe în diferite tehnici;

- peste două sute de lucrări în acuarelă, pictură pe sticlă, şi vitralii;

- o colecţie de pictură naivă şi infantilă de peste trei sute de lucrări pe suport de pânză, carton, sticla, hârtie.


Între anii 1985-2005, şcoala, prin secţia de pictură-grafică, devine organizatorul principal al taberelor anuale de pictura şi grafică (Agafton, Şendriceni, Ştefăneşti, Ipoteşti), la care participau atât artişti amatori, cât şi artişti profesionişti, membri ai U.A.P. Această activitate s-a dezvoltat şi după anul 2005, când şcoala, prin această secţie, devine factorul coagulant în organizarea activităţilor şi proiectelor naţionale şi internaţionale, în parteneriate cu alte instituţii de cultură din România, Ucraina, Republica Moldova, Franţa, Spania etc.

Deschiderea de care am beneficiat după 1990, ne-a dat noi speranţe, conferindu-ne posibilităţi de afirmare în domeniul creaţiei cursanţilor şi al participării la concursuri şi manifestări artistice în ţară şi străinătate.

Participarea şcolii, începând cu anul 1992, la peste 20 de ediţii ale Concursului Internaţional de Arte Vizuale “Un gest în Libertate“, sub genericul “Mari artişti ai lumii”, organizat de UNESCO-Troyes Franţa a devenit tradiţională, oferindu-ne posibilitatea de a fi reprezentaţi de peste 100 de lucrări expuse în galeriile muzeului “Petit Louvre”. Printre aceste lucrări se regăsesc peste 50 de premii, două medalii de aur “Mahatma Gândi” şi trei medalii de argint “Pablo Picasso”, editate de Monetăria din Paris (Alexandru Hreniuc, Diana Mihoreanu). în anul şcolar 201212013 din cele 38 lucrări de pictură şi grafică trimise la acest concurs, 8 au primit titlul de laureat, iar 2 dintre aceştia au obţinut premii - Denisa Butu (9 ani-pictură şi Andra Bîrsan (15 ani - grafică). La acest concurs au participat peste 20 de mii de lucrări, din peste 50 de ţări.

Participăm anual, în medie la 8- 10 concursuri şi expoziţii internaţionale în Franţa, Spania, Cehia, SUA-New-York, Slovacia, Polonia, Slovenia, Macedonia, Belarus, Cernăuţi etc.

Doar în anul şcolar 2012-2013 s-au obţinut cinci premii I, trei premii II, patru premii III şi trei menţiuni doar la concursurile naţionale, la care se adaugă şi peste 60 de participări în ţările europene, printre care se regăsesc 8 laureaţi în Franţa, 2 în Polonia şi 3 în Belarus.

În cele 45 de promoţii de absolvenţi ai secţiei pictură-grafică, se regăsesc peste 1000 de absolvenţi de profesiuni şi vârste diferite. O parte dintre aceştia, prin cunoştinţele artistice dobândite şi-au format gustul estetic şi artistic, iar alţii au devenit chiar artişti profesionişti în domeniul artelor vizuale. Printre generaţiile anilor 1970-1980 s-au remarcat prin talent deosebit continuându-şi activitatea de creaţie artistică absolvenţi precum: Mihai Bejenaru (membru UAP), Cor-neliu Dumitriu (membru UAP), Vasile Bejenaru (fost medic militar), Mihai Pastramagiu, Marcel Mănăstireanu, Elena Ortansa Luca, Virgil Pleşca, Ion Zait, Constantin Zaharia, loan Huţanu, Viorica Popescu, Emil Caranica, Dan Rohoz-neanu, FI. Georgescu, Cezar Covataru, Florin Drăgoi, Ion Alupoaie, Elisabeta Arhip, Alexandru Arhip s.a.

După 1989 s-au remarcat prin activităţile de creaţie, sau prin continuarea studiilor superioare în domeniul artelor plastice, al arhitecturii, designului, artelor murale, al picturii religioase sau decorative, cât şi cel al istoriei şi teoriei artelor: VladAnuta, George Spaiuc, Florin Grosu (portretist) Marcel Alexa, Cristinel Hârtie, Silviu Babii, lonuţ Gafiteanu şi Ovidiu Fecioru, Andi Cârligeanu, Diana Mihoreanu, Alina Popovici, Petru Maxim, Lavinia Burlacu, Alexandru Hreniuc (membru UAP), loan laţcu, Alexandra Ailenei, Alina şiAna-Maria Gordin, Darie Alexandru, lulia Lăcrămioara Russu, Livadaru Camelia, Puşcaşu Marcel, Halunga Ioana. îmi cer iertare pentru omiterea unor nume din generaţiile anterioare şi ale celor mai recente, care cu siguranţă se vor regăsi în volumul următor, editat cu prilejul jubileului de 50 de ani de funcţionare a şcolii noastre.

 

Prof. Victor Hreniuc

aprilie 2013