Școala Populară de Arte "George Enescu"- Botoșani

VH.portret     IMG 8972Secţia de pictură-grafică a Şcolii Populare de Arte este semnificativă în contextul programului informal al instruirii artistice şi răspunde pe deplin cerinţelor populaţiei dispusă să-şi perfecteze înclinaţiile artistice. Cred că evoluţia secţiei din şcoala noastră a beneficiat de cel puţin două oportunităţi, care şi-au pus amprenta în dezvoltarea calitativă artistică şi metodologică timp de peste 40 de ani de funcţionare neîntreruptă.

În primul rând, clasa de artă plastică a activat în Botoşani ca secţie externă a Şcolii populare Regionale de Artă din Suceava, înainte de a lua fiinţă şcoala din Botoşani ca personalitate juridică în 1968/1969. Acest lucru a contribuit la formarea unui nucleu de tineri şi adulţi care preţuiau arta, încurajând activitatea de creaţie şi expunerea acesteia în faţa publicului larg.

În al doilea rând, clasa de pictură-grafică a beneficiat de o stabilitate şi o îndrumare consecventă, timp de peste 40 de ani din partea subsemnatului, începând cu anul 1972, până în prezent.

În anii 1960/1970, prin venirea în Botoşani a mai multor absolvenţi de învăţământ artistic superior, s-au format condiţiile necesare pentru dezvoltarea unei creaţii plastice diversificate precum şi organizarea unor manifestări care au contribuit la orientarea spre acest domeniu a tot mai mulţi tineri şi adulţi. Aceştia şi-au găsit împlinirea preferinţelor educaţiei artistice în Şcoala Populară de Arte. Făcând abstracţie de contextul socio-politic al vremii, secţia de arte plastice a fost frecventată de cursanţi cu cele mai diverse profesiuni: ingineri, profesori, medici, preoţi, poliţişti, militari, geologi, agricultori, muncitori, elevi din oraş şi din judeţ. Unii dintre ei şi-au continuat studiile în învăţământul superior, alţii şi-au continuat activitatea de creaţie la fel de susţinut, expunându-şi lucrările în expoziţii publice. Mulţi au continuat să lucreze pentru ei doar ca hobby, însuşindu-şi o educaţie tehnică, artistică şi estetică necesară formării unui gust estetic,capabil să lupte împotriva kitschu-lui din societate. Astfel, şcoala îşi îndeplineşte unul dintre scopurile propuse.

Dacă în anul şcolar 1971/1972 secţia nu deţinea în patrimoniul ei nici o lucrare de artă, nici un material didactic sau obiect de studiu, treptat patrimoniul secţiei s-a îmbogăţit cu materiale diverse, necesare pentru cursuri, dar şi cu o colecţie impresionantă de lucrări de pictură şi grafică, cu o valoare apreciabilă, în stiluri şi tehnici diferite. Secţia pictură-grafică dispune la ora actuală de:

- peste cinci sute de lucrări de pictură în ulei pe suport de pânză şi carton;

- o colecţie de peste două sute de lucrări de grafică şi gravură în tehnica linogravurii, cu tot atâtea linotipuri (linoleum gravat);

- o cantitate foarte mare de studii, schiţe, desene, planşe în diferite tehnici;

- peste două sute de lucrări în acuarelă, pictură pe sticlă, şi vitralii;

- o colecţie de pictură naivă şi infantilă de peste trei sute de lucrări pe suport de pânză, carton, sticla, hârtie.


Între anii 1985-2005, şcoala, prin secţia de pictură-grafică, devine organizatorul principal al taberelor anuale de pictura şi grafică (Agafton, Şendriceni, Ştefăneşti, Ipoteşti), la care participau atât artişti amatori, cât şi artişti profesionişti, membri ai U.A.P. Această activitate s-a dezvoltat şi după anul 2005, când şcoala, prin această secţie, devine factorul coagulant în organizarea activităţilor şi proiectelor naţionale şi internaţionale, în parteneriate cu alte instituţii de cultură din România, Ucraina, Republica Moldova, Franţa, Spania etc.

Deschiderea de care am beneficiat după 1990, ne-a dat noi speranţe, conferindu-ne posibilităţi de afirmare în domeniul creaţiei cursanţilor şi al participării la concursuri şi manifestări artistice în ţară şi străinătate.

Participarea şcolii, începând cu anul 1992, la peste 20 de ediţii ale Concursului Internaţional de Arte Vizuale “Un gest în Libertate“, sub genericul “Mari artişti ai lumii”, organizat de UNESCO-Troyes Franţa a devenit tradiţională, oferindu-ne posibilitatea de a fi reprezentaţi de peste 100 de lucrări expuse în galeriile muzeului “Petit Louvre”. Printre aceste lucrări se regăsesc peste 50 de premii, două medalii de aur “Mahatma Gândi” şi trei medalii de argint “Pablo Picasso”, editate de Monetăria din Paris (Alexandru Hreniuc, Diana Mihoreanu). în anul şcolar 201212013 din cele 38 lucrări de pictură şi grafică trimise la acest concurs, 8 au primit titlul de laureat, iar 2 dintre aceştia au obţinut premii - Denisa Butu (9 ani-pictură şi Andra Bîrsan (15 ani - grafică). La acest concurs au participat peste 20 de mii de lucrări, din peste 50 de ţări.

Participăm anual, în medie la 8- 10 concursuri şi expoziţii internaţionale în Franţa, Spania, Cehia, SUA-New-York, Slovacia, Polonia, Slovenia, Macedonia, Belarus, Cernăuţi etc.

Doar în anul şcolar 2012-2013 s-au obţinut cinci premii I, trei premii II, patru premii III şi trei menţiuni doar la concursurile naţionale, la care se adaugă şi peste 60 de participări în ţările europene, printre care se regăsesc 8 laureaţi în Franţa, 2 în Polonia şi 3 în Belarus.

În cele 45 de promoţii de absolvenţi ai secţiei pictură-grafică, se regăsesc peste 1000 de absolvenţi de profesiuni şi vârste diferite. O parte dintre aceştia, prin cunoştinţele artistice dobândite şi-au format gustul estetic şi artistic, iar alţii au devenit chiar artişti profesionişti în domeniul artelor vizuale. Printre generaţiile anilor 1970-1980 s-au remarcat prin talent deosebit continuându-şi activitatea de creaţie artistică absolvenţi precum: Mihai Bejenaru (membru UAP), Cor-neliu Dumitriu (membru UAP), Vasile Bejenaru (fost medic militar), Mihai Pastramagiu, Marcel Mănăstireanu, Elena Ortansa Luca, Virgil Pleşca, Ion Zait, Constantin Zaharia, loan Huţanu, Viorica Popescu, Emil Caranica, Dan Rohoz-neanu, FI. Georgescu, Cezar Covataru, Florin Drăgoi, Ion Alupoaie, Elisabeta Arhip, Alexandru Arhip s.a.

După 1989 s-au remarcat prin activităţile de creaţie, sau prin continuarea studiilor superioare în domeniul artelor plastice, al arhitecturii, designului, artelor murale, al picturii religioase sau decorative, cât şi cel al istoriei şi teoriei artelor: VladAnuta, George Spaiuc, Florin Grosu (portretist) Marcel Alexa, Cristinel Hârtie, Silviu Babii, lonuţ Gafiteanu şi Ovidiu Fecioru, Andi Cârligeanu, Diana Mihoreanu, Alina Popovici, Petru Maxim, Lavinia Burlacu, Alexandru Hreniuc (membru UAP), loan laţcu, Alexandra Ailenei, Alina şiAna-Maria Gordin, Darie Alexandru, lulia Lăcrămioara Russu, Livadaru Camelia, Puşcaşu Marcel, Halunga Ioana. îmi cer iertare pentru omiterea unor nume din generaţiile anterioare şi ale celor mai recente, care cu siguranţă se vor regăsi în volumul următor, editat cu prilejul jubileului de 50 de ani de funcţionare a şcolii noastre.

Profesorul și elevii săi ,la 55 de ani de activitate creativă

             Iată un prilej de a aniversa încă odată ,cu bucurie , mulțumirea îndeplinirii scopului existențial al profesorului de arte vizuale din Școala Populară de Arte , față de elevii săi. Ceea ce a determinat sentimentul muncii împlinite este rezultatul constatat de-a lungul timpului privind succesele foștilor elevi în munca de creație artistică plastică, dar și ca educare și formare a gustului pentru arta autentică, pentru o viață civilizată ,bazată pe valori morale și estetice.

        Sute de elevi de la școala primară, gimnazială, liceală, tineri şi maturi de diferite profesiuni , studenți, specialiști în diferite domenii de activitate și pensionari pasionați de artele frumosului vizual , au fost şi sunt cursanți ai Școlii Populare de Arte ,,George EnescuBotoșani, la secția de pictură și grafică. În mare parte au rămas prietenii profesorilor , școlii, dar și prieteni între ei. Se întâlnesc cu drag la vernisaje, simpozioane, activități expoziționale, tabere de pictură și chiar în atelierul școlii, schimbînd opinii, experiențe, idei tehnice, lărgindu-și sfera de activitate ,de cunoaștere și promovare a aspectului estetic al creației și al vieții în general.

       Unii dintre talentații elevi ai școlii au devenit artiști consacrați. Amintesc cu respect două nume : Mihai Bejenaru-profesor de arte vizuale, maestru al acuarelei și Corneliu Dumitriu-pictor cunoscut și apreciat atât în țară, cât și peste hotare care, din păcate, nu mai sunt printre noi.

         Mulți alți foști elevi și-au continuat activitatea creativă prin studii liceale și universitare de artă ,dintre care aș aminti : Liviu Șoptelea, Ion Alexoaie, Florin Grosu, Diana Haralamb (Mihoreanu), Lavinia Victoria Buchir(Burlacu) , Alexandra Ailenei, Alina Gordin, Alexandru Darie, Maria Bianca Măntăluță, Valeriu Gorgan , Alexandru Hreniuc ,Petronela Țurcanu(Popescu) ș.a. O altă serie de elevi , pasionați de artă au absolvit facultăți de arhitectură- Ovidiu Fecioru, Andi Cârligeanu,Sabin Dumitriu, Iulia Lăcrămioara Rusu. Dorința de a deveni cât mai experimentați în acest domeniu i-a determinat pe unii absolvenți ai școlii să insiste cu formarea lor artistică prin studii masterale . Aici menționez artiști plastici precum Dănuț Aconstantinesei economist , Lila Lungulescu economist și Cristian Bârzoieș absolvent de drept. Ei continuă să fie foarte activi și în activitatea de creație , participând la evenimente expoziționale ,nu doar pe plan local ci și național și internațional. Lucrează cu stăruință, preocupați să-și definitiveze stilul propriu și participă la tot felul de expoziții de grup, dar se afirmă și cu expoziții personale. Printre cei mai talentați și ambițioși se numără și Valeriu Gorgan care, prin absolvirea facultății de artă plastică, a devenit un foarte ingenios și activ profesor de educație artistică plastică, alături de activitatea de creație proprie și, profesorul Florin Grosu care, pe lângă activitate didactică ,s- a specializat și în arta sculpturii .

         Sunt alți foști și actuali elevi care continuă să lucreze, chiar dacă profesiunile lor țin de alte domenii de activitate, perfecţíonându-se prin experienţe şi activităţile proprii. Remarcabili sunt: Mihoreanu Lăcrămioara , Ioan Iațcu, Ion Zaiț, Aurel Azamfirei , George Șpaiuc, Marcel Alexa, Vlad Anuța, Emil Caranica, Cătălin Lucian Lungu ,George Huivan,Constantin Surugiu, Aida Șușter,Silviu Babii, Veronica Mocanu,Cătălin Relenschi, Mihaela Timofti, Geanina Iuliana Pralea, Rodica Cojocariu, Mirela Anca Gavriloaie, Mihaela Diana Croitoru, Gheorghe Burlacu, Loredana Sfeclă ,Oana Mihalache, Maria Pascariu,Ioana Georgiana Burlacu ,Florentina Dănilă, Larisa Elisabeta Apostoliu ș.a.

           Mulți dintre cei enumerați continuă să fie activi și prezenți în expoziții cu lucrări proprii, realizate profesionist și păstrându-și maniera de lucru,dar experimentând tehnici și structuri noi. În toată perioada școlarizării s-a procedat la îndrumări și demonstrații care să nu ducă la un șablon unic de execuție, pe care cursanții să-l învețe și să-l folosescă. Fiecare elev a fost liber să gândească și să creeze forme, culori, structuri compoziționale potrivit gustului și modului propriu de a vedea și simți fenomenul imaginii artistice. Au fost liberi să folosească tehnici cît mai diverse, să experimenteze și să opteze pentru acele genuri ale artei care corespund gustului propriu. Acest mod de educație și formare a contribuit la păstrarea specificității fiecăruia și chiar la formarea unui stil personal al celor care s-au perfecționat și perseverează în activitatea artistică plastică. Ei sunt recunoscuți prin lucrările lor prezente în expoziții. Participând împreună la activitățile din atelier, dar și în taberele de pictură ale școlii, am putut vedea și îndruma evoluția cursanților, modul în care sesizează frumosul din natură, expresivitatea anumitor elemente plastice etc. Astfel pot fi îndrumați individual , în funcție de specificul fiecăruia.

           O altă cale de încurajare pentru a expune public lucrările realizate au fos, alături de expozițiile curente, participările la concursurile naționale, şi internaționale, organizate de școli și instituții culturale din țară şi din străinătate.                                      An de an participăm la Concursul Internaţional ,,Nicoar㔺i la fiecare ediţie, elevii şcolii obţin numeroase premii la toate nivelurile. Şi la alte concursuri şi expoziţii organizate de şcoli populare de arte din ţară, anuale,tematice, aniversare,elevii şcolii din Botoşani au participat cu succes, fiind apreciaţi cu premii şi menţiuni : Tg.Jiu- Concursul Naţional ,,Emancipare”, Brăila- Concursul Naţional ,, Vespasian Lungu”,Sibiu -Concursul Naţional de Pictură şi Grafică, Piteşti- Expoziţie Internaţională de Arte plastice ,Oradea- Expoziţie Naţională de Artă Naivă ,       Satu Mare -Concursul Internaţional,,Civilizaţii dispărute”, Piatra Neamţ - Concursul Naţional,,Carmen Seculare”, Braşov- Concursul Naţional de Arte Plastice, Cluj Napoca- Expoziţie Naţională ,,Anuala de Grafică”,Suceava- Concurs Naţional de Arte Plastice ,,Ion Irimescu”,Galaţi-Concursul Naţional de Arte Vizuale,,Nicolae Mantu” ş.a. Premiile, mențiunile și aprecierile juriilor constituie un imbold, o încurajare spre a persevera și continua cu încredere munca creativă.             Remarcăm determinarea și bucuria cu care elevi precum doctor Gianina Iuliana Pralea lucrează și participă la toate evenimentele culturale,dornică de a deveni tot mai bună și în acest domeniu.La fel economist Mirela Anca Gavriloaie,inginer LarisaElisabeta Apostoliu,învățător Florentina Dănilă ș.a.Mulți cursanți își doresc să înțeleagă fenomenul creației artistice plastice,să aprecieze o operă de artă autentică (în contextul atâtor kitsh-uri care ne invadează) și să aibă o preocupare frumoasă pentru timpul lor liber. Cinste tuturor celor care adoptă frumosul, esteticul într-o lume cu imagini eterogene.

             Fără a putea cuprinde întreaga listă de nume ce au fost premiate la concursurile menționate ,amintim totuși câteva dintre ele: David Cojocaru, Rodica Sava, Ana Maria Podovei, Maria Pascariu, Bianca Șutic, Mhaela Timofti, Oana Mihalache, Daria Maria Ojog, Georgiana Alexa,Yanua Stigleț, Loredana Ramona Sfeclă, Richard Gabriel Lupașcu, Teodosia Apetroaei, Eduard Aungurencei, Alexandra Nazîp, Ecaterina Crețu ș.a.m.d. Trebuie să evidențiem succesul elevei Teodosia Apetroaei care a obţínut cele mai multe premii la concursurile menţíonate, dar şi cel al Ioanei Stoiciuc la Concursul Internațional ,,Civilizații Dispărute ,,2023-Satu Mare, unde a fost apreciată cu trofeul concursului-Marele Premiu.                                                                                                      

             Aș încheia prezentarea menționând cuvintele de îndemn superior ale Papei Ioan Paul al II lea..,,Talentul este un dar de la Dumnezeu, cine și-l descoperă, să nu-l iroseasă, să și-l dezvolte.,,

      

 

Prof. Victor Hreniuc

aprilie 2013