Școala Populară de Arte "George Enescu"- Botoșani

          Foto Vasiliu      Sunt absolvent al Liceului Pedagogic Botoşani, promoţia 1978, iar din anul 2008 licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

            Din dorinţa de a învăţacâtmaimulţicopiitainelefolcloruluicoregrafic din una din celemai representative şibogatevetrefolclorice ale judeţului (Corni-Vorona-Tudora), am dobânditşicalitatea de profesor-coregrafîncadrulAsociaţieiAnsamblurilorFolclorice din România.

            Conştientizândfaptulcătradiţiile locale se transmit din generaţieîngeneraţie, prinintermediulcopiilor, înanul 1981 am înfiinţatşicoordonatformaţia de dansuri a ŞcoliiCorni cu care am participat la diferiteactivităţişifestivalurijudeţene, interjudeţene, naţionaleşiinternaţionale.

            Întoatăaceastăperioadă am insistatpentrupăstrareaşivalorificareacelormaiautenticeelemente de cultură alesatuluiromânesc.

            Originalitateaşipăstrareafolclorului local autentic a fostîncununată cu succes la festivalurile la care am participat: locul I – HomorodBăi, Harghita, 2014; Iaşi- Cânt şi joc moldovenesc, locul I, 2016-2019; Tofeul festivalului “De la moşii nostril noi am învăţat”- Tătăruşi, Iaşi 2015 şi2019, locul I la Festivalul concurs “Plai botoşănean” 2019.

            Înanii 2013 şi 2016, încolaborare cu TVR Iaşi, am realizatfilmaripentruemisiunea “Viaţa la ţară”.

            Cu membriiformaţiei de dansuri am participat la maimulteevenimentecaritabileorganizate de AsociaţiaÎnvăţătorilor din judetulBotoşani, care auavutcascopstrângerea de fonduridestinateelevilorcapabili de performanţă din mediiledefavorizate.

            Încercsăinsuflutinerilorcursanţidragostea de folclor authentic, săiubeascătradiţiileşiobiceiurilenoastre, să fie deschişisprenou, săpreţuiascăşisăcinsteascăomulsimplu de la ţară, să-iapreciezecurăţeniasufletească, blândeţea, să fie bunipăstrătoriaivalorilorfolcloriceautenticeîntr-o lume a globalizării.